Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 16)

  • 1032 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tính A=414+1,815+5,75+8,1851 .

Xem đáp án

A=414+1,815+5,75+8,1851     =4,25+1,815+5,75+8,1851     =(4,25+5,75)+(1,815+8,185)1     =10+101     =19


Câu 2:

Để đánh số trang của một cuốn sách có 168 trang cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số?

Xem đáp án

Để đánh số trang từ 1 đến 9, cần dùng 9 chữ số.

Để đánh số trang từ 10 đến 99 cần

(99 – 10 +1) × 2 = 180 (chữ số).

Để đánh số trang từ 100 đến 168 cần

(168 – 100 + 1) × 3 = 207 (chữ số).

Vậy để đánh số trang của cuốn sách 168 trang cần

9 + 180 + 207 = 396 (chữ số).

Câu 3:

Tính thể tích một hình hộp chữ nhật nếu biết rằng tăng chiều dài lên 3 lần, chiều rộng lên 2 lần và giữ nguyên chiều cao thì thể tích của nó tăng thêm 600 cm3.

Xem đáp án

Khi tăng chiều dài lên 3 lần, chiều rộng lên 2 lần và giữ nguyên chiều cao thì thể tích hình hộp chữ nhật tăng lên 2 × 3 = 6 (lần).

Bài toán đưa về dạng “tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số”.

Thể tích hình hộp chữ nhật ban đầu là

600 : (6 – 1) × 1 = 120 (cm3).

Câu 4:

Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng là 54 và giữa chúng có 21 số tự nhiên liên tiếp.

Xem đáp án

Giữa 2 số phải tìm có 21 số tự nhiên liên tiếp nên khoảng cách hay hiệu của hai số là 1 + (21 – 1) × 1 + 1 = 22.

Số lớn là (54 + 22) : 2 = 38

Số bé là 54 – 38 = 16.

Câu 5:

Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD ở hình bên, biết rằng phần tô đậm là hình vuông.

Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD ở hình bên, biết rằng phần tô đậm là hình vuông. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đặt tên các điểm như hình vẽ Tứ giác EFGH là hình vuông. Chu vi hình chữ nhật ABCD là AB+ CD + BC + AD

= AF + BF + CH + HD + EF + GH

= 18 + BF + EF + 20 + DH + GH

= 18 + BE + 20 + GD

= 18 + CH + 20 + AF

= 18 + 18 + 20 + 20

= 76 (cm).

Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD ở hình bên, biết rằng phần tô đậm là hình vuông. (ảnh 2)

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận