Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay, chi tiết có đáp án

  • 1550 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

 Phát biểu nào sau đây là không đúng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận