Đề thi Vật lí 12 Học kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

  • 1895 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận