Trắc nghiệm 9 Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ hay, chi tiết

  • 2052 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Trong dung dịch sau phản ứng có NaOH dư làm cho phenolphtalein chuyển sang màu đỏ


Câu 5:

Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành

Xem đáp án

FeCl2: sắt (II) clorua.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngọc

9 tháng trước

Mai Trang

Bình luận


Bình luận

Lê Đình Tuấn
08:54 - 02/01/2022

Hahaha

Ảnh đính kèm