Trắc nghiệm Các mạch điện xoay chiều có đáp án (Vận dụng)

  • 961 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai điện trở thuần R1=20Ω và R2=40Ω mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u=1202cos100πtV. Kết luận nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận