Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 1: Cách phân loại, gọi tên, viết công thức hóa học hợp chất vô cơ có đáp án

  • 586 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hoàn thành 2 bảng sau:

STT

Nguyên tố

Công thức của oxit bazơ

Tên gọi

Công thức của bazơ tương ứng

Tên gọi

1

Na

       

2

Ca

       

3

Mg

       

4

Fe (Hoá trị II)

       

5

Fe (Hoá trị III)

       

 

STT

Nguyên tố

Công thức của oxit bazơ

Tên gọi

Công thức của bazơ tương ứng

Tên gọi

1

S (Hoá trị VI)

       

2

P (Hoá trị V)

       

3

C (Hoá trị IV)

       

4

S (Hoá trị IV)

       

Xem đáp án

Hướng dẫn:

STT

Nguyên tố

Công thức của oxit bazơ

Tên gọi

Công thức của bazơ tương ứng

Tên gọi

1

Na

Na2O

Natri oxit

NaOH

Natri hidroxit

2

Ca

CaO

Canxi oxit

Ca(OH)2

Canxi hidroxit

3

Mg

MgO

Magie oxit

Mg(OH)2

Magie hidroxit

4

Fe (Hoá trị II)

FeO

Sắt(II) oxit

Fe(OH)2

Sắt(II) hidroxit

5

Fe (Hoá trị III)

Fe2O3

Sắt(III) oxit

Fe(OH)3

Sắt(III) hidroxit

 

STT

Nguyên tố

Công thức của oxit bazơ

Tên gọi

Công thức của bazơ tương ứng

Tên gọi

1

S (Hoá trị VI)

SO3

Lưu huỳnh trioxit

H2SO4

Axit Sunfuric

2

P (Hoá trị V)

P2O5

Đi photpho pentaoxit

H3PO4

Axit photphoric

3

C (Hoá trị IV)

CO2

Cacbon đioxit

H2CO3

Axit cacbonic

4

S (Hoá trị IV)

SO2

Lưu huỳnh đioxit

H2SO3

Axit Sunfurơ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận