Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 11. Ôn tập và kiểm tra chuyên đề các loại hợp chất vô cơ có đáp án (Đề 1)

  • 841 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giấy quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ

a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH

Xem đáp án

a) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

nNaOH = 2nH2SO4 đúng theo phương trình. Sau phản ứng chỉ có Na2SO4, nên môi trường trung tính không làm đổi màu quỳ tím.


Câu 2:

b) 2 mol HCl và 1 mol KOH?

Xem đáp án

b, HCl + KOH → KCl + H2O

nHCl > nKOH : HCl dư, quỳ tím chuyển màu đỏ.


Câu 3:

Phản ứng: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl được gọi là phản ứng gì?

Xem đáp án

Phản ứng trao đổi, do thành phần phân tử các chất không đổi.


Câu 4:

Vì sao K2O tan được trong nước?

Xem đáp án

K2O + H2O → 2KOH.

KOH tan mạnh trong nước, nên K2O tan được trong nước.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận