Trắc nghiệm Dao động điều hòa có đáp án (Vận dụng)

  • 4548 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

4 tuần trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

hihi
08:53 - 09/07/2022

câu 8 kết quả lần 3 mà