Trắc nghiệm Động cơ không đồng bộ ba pha (Vận dụng)

  • 874 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất 15kW và có hiệu suất 80%. Công suất cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút khi động cơ hoạt động là 

Xem đáp án

Công cơ học mà động cơ sinh ra trong 30 phút là:

A=0,8.P.t=0,8.1500.1800=2,16.106J

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận