Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện trong có đáp án (Thông hiểu)

  • 798 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Linh kiện nào sau đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 4 linh kiện trên thì quang điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong


Câu 2:

Dụng cụ nào sau đây có thể biến quang năng thành điện năng?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ có thể biến đổi quang năng thành điện năng là pin mặt trời


Câu 3:

Hiện tượng không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.


Câu 4:

Quang dẫn có giới hạn quang dẫn 4,8.1014 Hz. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1=4,5.1014 Hz; f2=5,0.1013 Hz; f3=6,5.1013 Hz; f4=6,0.1014 Hz thì hiện tượng quang dẫn xảy ra với bức xạ nào?

Xem đáp án

Đáp án D

- Áp dụng điều kiện có quang điện ff0.

- Từ điều kiện ff0 để có quang điện ta thấy chỉ có bức xạ 4 thỏa mãn điều kiện.


Câu 5:

Dụng cụ có nguyên tắc hoạt động dựa vào tác dụng của lớp tiếp xúc p – n là:

Xem đáp án

Đáp án D

Điôt điện tử là dụng cụ có nguyên tắc hoạt động dựa vào tác dụng của lớp tiếp xúc p – n.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận