Trắc nghiệm Hiện tượng quang - phát quang có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1000 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong các vật trên, ta có sự phát sáng của bóng đèn ống là sự phát quang


Câu 2:

Sự phát quang xảy ra:

Xem đáp án

Đáp án A

Sự phát quang xảy ra ở nhiệt độ bình thường


Câu 3:

Hiện tượng quang - phát quang là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng quang - phát quang là hiện tượng chất phát quang có thể hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác


Câu 4:

Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: Hiện tượng quang - phát quang là hiện tượng chất phát quang có thể hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác

=> Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến sự phát ra một photon khác


Câu 5:

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án C

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch phát ra ánh sáng màu lục => đó là hiện tượng quang - phát quang


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận