Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 18 (có đáp án): Nhôm

  • 2058 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhôm là kim loại

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Nhôm bền trong không khí là do

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng

Xem đáp án

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch  CuSO4 Xảy ra hiện tượng A. Không có dấu hiệu phản ứng (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận