Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 18 (có đáp án): Nhôm

  • 1230 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhôm là kim loại

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Nhôm bền trong không khí là do

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận