Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 20 (có đáp án): Hợp kim sắt: Gang, thép

  • 1731 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Nguyên liệu chính để sản xuất thép là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận