Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 21 (có đáp án): Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

  • 1823 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nhôm không bị ăn mòn trong môi trường

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận