Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 29 (có đáp án) Axit cacbonic và muối cacbonat (phần 2)

 • 2463 lượt thi

 • 11 câu hỏi

 • 15 phút

Câu 1:

Hãy xác định công thức hóa học của muối natri cacbonat ngậm nước biết rằng khi nung 3,1 gam tinh thể này đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 2,65 gam

Xem đáp án

Đặt CTPT của muối cacbonat ngậm nước là:

Hãy xác định công thức hóa học của muối natri cacbonat ngậm nước biết rằng khi nung 3,1 gam tinh thể này (ảnh 1) 

Vậy CTPT của muối cacbonat ngậm nước là Na2CO3.H2O

Đáp án: A


Câu 3:

Có các chất rắn màu trắng, đựng trong các lọ riêng biệt không nhãn : CaCO3, NaCl, NaOH. Nếu dùng quỳ tím và nước thì có thể nhận ra

Xem đáp án

- Cho nước vào các mẫu chất rắn, mẫu không tan trong nước là CaCO3, 2 mẫu tan trong nước là NaCl và NaOH

- Dùng quỳ tím để nhận biết 2 dung dịch của 2 mẫu tan, dung dịch không làm đổi màu quỳ là NaCl, dung dịch làm đổi màu quỳ là NaOH

Đáp án: C


Câu 4:

Có 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3CaCO3BaSO4 chỉ dùng thêm một cặp chất nào dưới đây để nhận biết ?

Xem đáp án

- Cho nước cất vào cả 4 mẫu chất rắn trên, mẫu không tan trong nước là CaCO3 và BaSO4 (nhóm I), 2 mẫu tan trong nước là NaCl và Na2CO3 (nhóm II)

- Cho dung dịch HCl vào các mẫu ở cả 2 nhóm.

+ Nhóm I: mẫu xuất hiện khí thoát ra là CaCO3, mẫu không hiện tượng là BaSO4 

PTHH:

Có 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 chỉ dùng thêm một cặp chất nào A. H2O và CO2 B. H2O và NaOh (ảnh 1)

+ Nhóm II: mẫu xuất hiện khí thoát ra là Na2CO3, mẫu không hiện tượng là NaCl

PTHH:

Có 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 chỉ dùng thêm một cặp chất nào A. H2O và CO2 B. H2O và NaOh (ảnh 2)

Đáp án: C


Câu 5:

Quá trình thổi khí CO2 đến dư vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là :

Xem đáp án

Quá trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là A. NaHCO3, Na2CO3  B. Na2CO3 , NaHCO3 (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoang My

Bình luận


Bình luận