Trắc nghiệm Mạch có R, L, C mắc nối tiếp có đáp án (Nhận biết)

  • 1171 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp với u và i là điện áp và cường độ dòng điện tức thời. Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

A đúng.

B, C, D sai vì u và i có thể lệch pha nhau một góc bất kì tùy vào các đại lượng R,ZL,ZC trong mạch.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp với u và i là điện áp và cường độ dòng điện tức thời. Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

A, B, C đúng.

D sai vì u và i cùng pha khi cảm kháng bằng dung kháng là đủ không nhất thiết phải ZL=ZC=R

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì:

Xem đáp án

Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì pha của nhanh hơn pha của i một góc π2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp có phương trình điện áp u=U0cosωt+φV. Góc lệch pha giữa u và i phụ thuộc vào:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận