Trắc nghiệm Phản ứng phân hạch có đáp án ( Vận dụng)

  • 737 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 40 phút

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận