Trắc nghiệm Tính chất và cấu tạo hạt nhân có đáp án ( Thông hiểu )

  • 1106 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các nguyên tử nào sau đây là đồng vị:

Xem đáp án

Đồng vị (cùng vị trí) là các nguyên tử giống nhau về số Z khác nhau về số A

A - là đồng vị vì Z của 2 nguyên tử giống nhau

B, C, D - không phải là đồng vị vì Z của các nguyên tử khác nhau

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hạt nhân C2760o có cấu tạo gồm:

Xem đáp án


Câu 5:

Nguyên tử C2965u có cấu tạo gồm:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 tháng trước

Lê Xuân Huy

Bình luận


Bình luận