Dạng 3. Xác định độ dài cung tròn

  • 933 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một đường tròn có bán kính là 10 cm. Độ dài cung tròn có số đo bằng 2π3  là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Độ dài của cung tròn là: l = 10 . 2π3 = 20π3 cm.


Câu 2:

Một đường tròn có bán kính là 15 cm. Độ dài cung tròn có số đo bằng 30° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Độ dài cung tròn là: l = 15. 30π180 = 5π2 cm.


Câu 3:

Một đường tròn có bán kính là 12 cm. Độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 30° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có: số đo cung thì bằng góc ở tâm cùng chắn một cung (lý thuyết lớp 9).

Vì vậy cung tròn có góc ở tâm bằng 30° thì có số đo là 30°.

Độ dài cung tròn có số đo 30° là: 12 . 30π180 = 2π cm.


Câu 4:

Một đường tròn có bán kính là 25 cm. Một cung tròn có số đo là 3,5 rad. Độ dài của cung tròn đó là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có l = 25 . 3,5 = 87,5 cm.


Câu 5:

Cho đường tròn có bán kính bằng 5 cm. Kí hiệu α là số đo của cung có độ dài bằng 4 cm. Đáp án nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Từ công thức tính độ dài l = R . α.

Suy ra α = lR.

Vậy số đo cung có độ dài bằng 4 cm là:

             α = 45 = 0,8 rad.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận