Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt có đáp án

  • 548 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hai góc kề bù khi:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau.

Câu 2:

Hai góc xOt và tOy là hai góc k bù. Biết xOt^=80° , góc tOy có s đo là :     

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vì hai góc xOt và tOy là hai góc k bù nên xOt^+tOy^=180°  .

 xOt^=80° nên 80°+tOy^=180° .

Suy ra tOy^=180°80°=100° .

Vậy tOy^=100° .


Câu 3:

Trên hình vẽ dưới đây, góc aMc có số đo độ bằng:

Trên hình vẽ dưới đây, góc aMc có số đo độ bằng:   A. 180  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì hai góc aMb và aMc là hai góc k bù nên aMb^+aMc^=180° .

aMb^=45°  nên 45°+aMc^=180° .

Suy ra aMc^=180°45°=135°  .

Vậy aMc^=135° .


Câu 4:

Trên hình vẽ dưới đây, góc kề bù với góc QAN là:

Trên hình vẽ dưới đây, góc kề bù với góc QAN là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta thấy hai góc MAQ và góc QAN là hai góc kề nhau có:

MAQ^+QAN^=MAN^

MAN^  là góc bẹt nên MAQ^+QAN^=180°

Do đó, hai góc MAQ và QAN là hai góc kề bù.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Góc BAE và góc EAF là:

Cho hình vẽ sau. Góc BAE và góc EAF là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hai góc BAE và EAF là kề nhau có:

BAE^+EAF^=BAF^

Mà góc BAF^  là góc bẹt nên BAF^=180°  suy ra BAE^+EAF^=180°

Do đó BAF^ EAF^  là hai góc kề bù.

Vậy chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Xuân Phương
08:16 - 12/07/2024

Câu 3 đáp án chọn bị sai