Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí có đáp án

  • 581 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng trong những khẳng định sau đây.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo lí thuyết ta có:

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

Định lí là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định được coi là đúng.

Vậy chọn đáp án C


Câu 2:

Cho định lí có giả thiết: góc xOy và x’Oy’ là hai góc đối đỉnh (như hình vẽ). Kết luận của định lí là:

Cho định lí có giả thiết: góc xOy và x’Oy’ là hai góc đối đỉnh (như hình vẽ). Kết luận của định lí là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

xOy^  x'Oy'^  là hai góc đối đỉnh nên xOy^=x'Oy'^ .

Do đó, kết luận của định lí trên là xOy^=x'Oy'^ .


Câu 3:

Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận trong định lí sau: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong ...

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.


Câu 4:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Giả thiết của định lí là điều cho biết.

Kết luận của định lí là điều được suy ra.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 5:

Hãy chỉ ra giải thiết của định lí sau: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Giả thiết là: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau.

Vậy chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận