Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 9. Đường trung trực của một đoạn thẳng (Nhận biết) có đáp án

  • 242 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng ấy.

Ví dụ: Đường thẳng d vuông góc với đoạn AB tại M và M là trung điểm của AB. Khi đó d được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Phát biểu nào dưới đây đúng?  A. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường  (ảnh 1)

Câu 2:

Cho hình vẽ dưới đây.

Cho hình vẽ dưới đây.   Khẳng định đúng là A. h là đường trung trực của đoạn thẳng MN;  (ảnh 1)

Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đường thẳng h vuông góc vuông góc với đoạn thẳng MN tại trung điểm của MN nên h là đường trung trực của đoạn thẳng MN là khẳng định đúng.

Đường thẳng b không là đường trung trực của đoạn thẳng AB vì không đi qua trung điểm của AB.

Đường thẳng d không là đường trung trực của đoạn thẳng EF vì không vuông góc với EF.

Đường thẳng f không là đường trung trực của đoạn thẳng IJ vì không đi qua trung điểm của IJ.


Câu 3:

Cho điểm D nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB và D ∈ d.

Khi đó DA = DB.

Cho điểm D nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Khẳng định đúng là (ảnh 1)

Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây đúng nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Điểm cách đều hai mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.


Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB. Lấy hai điểm M, N nằm về hai phía khác nhau so với đoạn thẳng AB sao cho MA = MB; NA = NB. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cho đoạn thẳng AB. Lấy hai điểm M, N nằm về hai phía khác nhau so với đoạn thẳng (ảnh 1)

MA = MB nên M thuộc đường trung trực của AB.

NA = NB nên N thuộc đường trung trực của AB.

Do đó MN là đường trung trực của AB.

Suy ra MN vuông góc với AB tại trung điểm của AB.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận