Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phương pháp thế trong dao động của con lắc đơn có đáp án

  • 1300 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, quả cầu có khối lượng 200 g mang điện tích 2.105C. Con lắc được đặt trong điện trường nằm ngang và có độ lớn là 103V/cm. Lấy g=10m/s2. Từ vị trí cân bằng, đưa con lắc đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 540 rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn:

+ Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng tại vị trí cân bằng tanα=qEmg=1  α = 450

Từ vị trí cân bằng đưa vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 540 rồi thả nhẹ → con lắc sẽ dao động với biên độ α0 = 540  450 = 90.

→ Cơ năng của vật E=12mgbklα02=12mg2+qEmα02=0,035J

Đáp án D


Câu 4:

Một thang máy chuyển động với gia tốc a nhỏ hơn gia tốc trọng trường g tại nơi đặt thang máy. Trong thang máy có một con lắc đơn dao động nhỏ. Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi thang máy đứng yên bằng 1,1 lần chu kì của con lắc khi thang máy chuyển động. Vecto gia tốc của thang máy là

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận