Tuyển chọn các câu hỏi và bài tập Sóng ánh sáng có lời giải chi tiết (P1)

  • 1281 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi ánh sáng truyền qua các môi trường trong suốt thì

+ Tần số của sóng là không đổi

+ Chiết suất của thủy tinh lớn hơn chiết suất của không khí do vậy vận tốc của ánh sáng trong thủy tinh giảm → bước sóng giảm


Câu 2:

Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ màn đến mặt phẳng hai khe là 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm). Tại điểm trên màn quan sát cách vân trắng chính giữa 4 mm người ta khoét một lỗ tròn nhỏ để tách tia sáng cho đi vào máy quang phổ. Trên buồng ảnh của máy quang phổ người ta quan sát thấy

Xem đáp án

Đáp án D

+ Giả sử M là vị trí của vân sáng, khi đó ta có

 

+ Khoảng giá trị của bước sóng

0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm → có 5 giá trị của k thõa mãn

+ Nhập số liệu: Mode → 7

f(x)=4X, với X được gán bằng k

 

+ Xuất kết quả: =

·        Start: giá trị đầu của X

·        End: giá trị cuối của X

 

·        Step: bước nhảy của X


Câu 3:

Tia hồng ngoại và tử ngoại đều

Xem đáp án

Đáp án C

+ Tia hồng ngoài và tia tử ngoại đều có thể gây ra một số phản ứng hóa học.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận