Câu hỏi:

05/12/2022 3,841

Với a,b  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn log3a2log9b=3 , mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Ta có: .log3a2log9b=3log3alog3b=3log3ab=3ab=27a=27b

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập nghiệm của bất phương trình log336x23  

Xem đáp án » 05/12/2022 6,572

Câu 2:

Với a,b  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn log2a2log4b=4 , mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 06/12/2022 3,606

Câu 3:

Xét tất cả các số dương ab thỏa mãn log2a=log8ab . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 06/12/2022 3,356

Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình logx1  

Xem đáp án » 06/12/2022 2,636

Câu 5:

Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn 9log3(ab)=4a . Giá trị của ab2  bằng

Xem đáp án » 06/12/2022 2,489

Câu 6:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x27<4  

Xem đáp án » 06/12/2022 2,342

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK