Câu hỏi:

28/03/2021 429

Tính giá trị của biểu thức P=lntan10+lntan20+lntan30+..+lntan890

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tập nghiệm của bất phương trình 7x103x

Xem đáp án » 28/03/2021 1,895

Câu 2:

Giải phương trình 4x6.2x+8=0.

Xem đáp án » 28/03/2021 875

Câu 3:

Gọi x0;y0 là nghiệm của hệ logxy=2logx+1y+23=3. Mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 28/03/2021 597

Câu 4:

Cho số thực x thỏa mãn log2log8x=log8log2x. Tính giá trị P=log2x2

Xem đáp án » 28/03/2021 392

Câu 5:

Gọi x0;y0 là một nghiệm của hệ phương trình x+y=25log2xlog2y=2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 28/03/2021 342

Câu 6:

Cho α,β là các số thực. Đồ thị các hàm số y=xα,y=xβ, trên khoảng 0;+ được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 28/03/2021 332

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK