Câu hỏi:

05/04/2021 1,444

Cho đẳng thức a2a3a3=aα,0<a1. Khi đó thuộc khoảng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rút gọn biểu thức A=a73.a113a4.a57 với a > 0, ta được kết quả A=amn, trong đó m,nN* và mn là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/04/2021 3,048

Câu 2:

Số 9465779232 có bao nhiêu ước số nguyên dương?

Xem đáp án » 05/04/2021 1,473

Câu 3:

Cho các số thực dương phân biệt a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức: P=aba4b44a+16ab4a4+b4 có dạng P=ma4+nb4. Tìm m.n

Xem đáp án » 05/04/2021 1,424

Câu 4:

Cho số thực a>0 và a1. Hãy rút gọn biểu thức P=a13(a12a52)a14(a712a1912)

Xem đáp án » 05/04/2021 550

Câu 5:

Cho các số thực dương ab. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là: P=a13b+b13aa6+b6ab3

Xem đáp án » 05/04/2021 526

Câu 6:

Cho biểu thức P=x3x2x35 với x>0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 05/04/2021 439

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK