Câu hỏi:

15/01/2020 4,093

Cho hàm số y = x3-x2-mx+1 có đồ thị (C). Tìm tham số m để (C) cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Cách 1:

Để (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt thì phương trình  có ba nghiệm phân biệt, hay phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

Điều này tương đương với đường thẳng y = mx cắt đồ thị hàm số  tại 3 điểm phân biệt.

Đường thẳng y = mx đi qua gốc tọa độ.

Đường thẳng y = x là tiếp tuyến với đồ thị hàm số  (như hình minh họa trên).

Do đó với m > 1 thì đường thẳng y = mx cắt đồ thị hàm số  tại 3 điểm phân biệt.

Cách 2:

Để (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt thì phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

Dễ thấy x = 0 không thể là nghiệm nên 

Xét hàm số trên tập

Ta có bảng biến thiên sau:

Để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m > 1.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba số x ; 5; 2y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và ba số x ; 4; 2y theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì |x-2y| bằng

Xem đáp án » 15/01/2020 12,565

Câu 2:

Cho hàm số y = x42-3x2+52 có đồ thị (C) và điểm M (C) có hoành độ xM = a. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a để tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại hai điểm phân biệt khác M.

Xem đáp án » 15/01/2020 6,411

Câu 3:

Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho n máy chạy trong một giờ là  nghìn đồng. Hỏi nếu in 50000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?

Xem đáp án » 16/01/2020 5,264

Câu 4:

Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y = (m2-1)x4 +mx2 +m - 2 chỉ có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

Xem đáp án » 15/01/2020 4,663

Câu 5:

Hàm số y = x4-x nghịch biến trên khoảng nào?

Xem đáp án » 15/01/2020 3,850

Câu 6:

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 1-4x2x-1 

Xem đáp án » 15/01/2020 2,770

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK