100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng cơ bản (P1)

  • 17840 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới khi nói về ánh sáng trắng và đơn sắc là không đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.


Câu 2:

Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì:

Xem đáp án

Chọn C.

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lănh kính, nhưng bị lệch đường đi do khúc xạ ánh sáng.


Câu 3:

Hiện tượng tán sắc chỉ xảy ra 

Xem đáp án

Chọn C.

Sự tán sắc ánh sáng chỉ xảy ra ở mặt phân cách hai môi trường.


Câu 4:

Hiện tượng tán sắc xảy ra do ánh sáng trắng là một hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau và còn do nguyên nhân nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định, chiết suất môi trường trong suốt còn phụ thuộc bước sóng ánh sáng.


Câu 5:

Chiết suất phụ thuộc vào bước sóng:

Xem đáp án

Chọn A.

Bất kỳ môi trường trong suốt nào (cả rắn, lỏng, khí) đều xảy ra hiện tượng như nhau.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phạm Thị Út Mười

N

3 năm trước

Ngô Thị Ngọc Trâm

3 năm trước

Minh Quân Võ

H

2 năm trước

Huyền Trang

Bình luận


Bình luận