100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng nâng cao (P1)

  • 15606 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 3:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8 mm. Toạ độ của vân sáng bậc 3 là:

Xem đáp án

Chọn C

Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8 mm tức là:

4i = 4,8mm => i = 1,2mm.

Toạ độ của vân sáng bậc 3 là: x = ± 3i = ±3.1,2 = ± 3,6mm


Câu 4:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là 3 mm. Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

Xem đáp án

Chọn C

khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là 3 mm tức là: x- x= 3mm <=> 3i = 3mm => i = 1mm

bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: 


Câu 5:

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe I-âng cách nhau 3 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh trên cách hai khe 3 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là:

Xem đáp án

Chọn B

khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm tức là:

8i = 4mm => i  = 0,5mm.

bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hieu Van

Bình luận


Bình luận

Thủy
01:03 - 09/04/2021

em nghĩ nên có phần ghi chú cho từng nick riêng ạ