200 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều cơ bản (P1)

  • 18205 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1π(H) một hiệu điện thế xoay chiều 220V-50Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

Xem đáp án

Chọn A

Cảm kháng của cuộn dây được tính theo công thức ZL=Lω=L2πf

Cường độ dòng điện trong mạch là I = UZL= 2,2A.


Câu 2:

Đặt vào hai đầu tụ điện C = 10-4π F một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Dung kháng của tụ điện là

Xem đáp án

Chọn D

u = 141cos(100πt) => ω = 100π(rad/s).

Dung kháng của tụ được tính theo công thức 

ZC=1CωΩ = 100


Câu 4:

Đặt vào hai đầu tụ điện C = 10-4π F một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Cường độ dòng điện qua tụ là

Xem đáp án

Chọn B

 = 141cos(100πt) => U = 100V, ω = 100π(rad/s).

Dung kháng ZC=1Cω.

Cường độ dòng điện qua tụ là I = UZC = 1A.


Câu 5:

Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 4cos(120πt)A. Trong thời gian 2s dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần

Xem đáp án

Chọn C

f=ω2π=60Hz.

Trong 2s dòng điện đổi chiểu 4f = 240 lần.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Lê Dũng

2 năm trước

Đức Định

Bình luận


Bình luận

Trần Phương
09:46 - 21/04/2020

Em nghĩ là cần thêm I từ đâu ra 1/ căn 2 ạ, vì nhiều bạn yếu sẽ không hiểu ạ. Em cảm ơn ạ. <3

Trần Phương
09:54 - 21/04/2020

Câu 14: (4)^2 = 8 ???

NVS TV
15:05 - 19/07/2020

cau 15 dap an sai roi a