(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở GD Nam Định có đáp án

  • 359 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Dao động tắt dần

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Cường độ dòng điện \[i = 4cos100\pi t\] (A) có giá trị hiệu dụng là

Xem đáp án

\(I = \frac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }} = \frac{4}{{\sqrt 2 }} = 2\sqrt 2 \) (A). Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận