(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở GD Vĩnh Phúc có đáp án

  • 366 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quá trình phóng xạ mà hạt nhân con có số proton tăng lên so với hạt nhân mẹ là

Xem đáp án

\({}_Z^AX \to {}_{ - 1}^0e + {}_{Z + 1}^AY\). Chọn A


Câu 2:

Khi nói về quang phổ phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Trong mạch dao động điện từ tự do, biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là \(i = 20{\rm{cos}}\left( {2000t + \pi /2} \right)\left( {mA} \right)\). Biểu thức điện tích của tụ điện trong mạch là

Xem đáp án

\({Q_0} = \frac{{{I_0}}}{\omega } = \frac{{{{20.10}^{ - 3}}}}{{2000}} = {10^{ - 5}}C = 10\mu C\) và theo quy ước thì q trễ pha hơn i là \(\pi /2\). Chọn B


Câu 5:

Số nuclon có trong hạt nhân \(\;_Z^AX\)

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận