(2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Nguyễn Khuyến có đáp án

  • 1715 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong hệ SI, oát trên mét vuông (W/m2) là đơn vị của

Xem đáp án

\(I = \frac{P}{S}\). Chọn C


Câu 2:

Trong dao động điều hòa, đại lượng không biến thiên điều hòa theo thời gian là

Xem đáp án

Cơ năng không đổi. Chọn A


Câu 3:

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn sóng cùng phương, cùng

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Một sóng cơ hình sin có tần số f lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận