(2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Phú Dực - Thái Bình (Lần 1) có đáp án

  • 604 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

Xem đáp án
Chọn C

Câu 2:

Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau.

Chọn B


Câu 3:

Khi bị đốt nóng, các hạt mang điện tự do trong không khí:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Đặt điện áp u=U0cosωt có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω<1LC thì

Xem đáp án

U=UR2+ULUC2>UR

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận