(2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 15) có đáp án

  • 436 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một chất điểm dao động điều hòa sẽ có tốc độ cực đại khi

Xem đáp án

Chọn D.

Vật dao động điều hòa có tốc độ cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

Xem đáp án

Chọn A.

Trong dao động tắt dần thì cơ năng của vật giảm, động năng và thế năng có những thời điểm sẽ tăng và giảm tuy nhiên giá trị cực đại của chúng luôn giảm dần A sai.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận