(2023) Đề thi thử Vật lí THPT Tam Phước, Đồng Nai có đáp án

  • 460 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Chọn câu chưa chính xác.

Xem đáp án

Dao động tắt dần có biên độ giảm dần và chu kì không tăng dần. Chọn C


Câu 4:

Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn:

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận