(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Lý Đô Lương 4, Nghệ An có đáp án

  • 793 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Khi nói về hệ số công suất cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án
Với đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cosφ=1. Chọn A

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận