(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 15) có đáp án

  • 419 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Tính chất nào sau đây của các đường sức điện là sai? 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Kính lúp là

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận