30 câu trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 6 cực hay, có đáp án

  • 1480 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về ánh sáng.

Xem đáp án

- Bước sóng của ánh sáng càng lớn thì tính chất sóng của ánh sáng càng rõ, tính chất hạt lại mờ đi.


Câu 2:

Hiện tượng không chứng tỏ tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng:

Xem đáp án

- Tán sắc là hiện tượng liên quan đến tính chất sóng.

 


Câu 3:

Tìm phát biểu sai khi so sánh hiện tượng quang điện trong và quang điện ngoài

Xem đáp án

- Bước sóng giới hạn ứng với hiện tượng quang điện ngoài nhỏ hơn đối với hiện tượng quang điện trong.


Câu 4:

Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang dẫn.

Xem đáp án

- Trong hiện tượng quang điện trong, độ dẫn điện của khối kim loại tăng khi khối kim loại được chiếu bằng ánh sáng thích hợp.


Câu 5:

Hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài đều

Xem đáp án

- Hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài đều xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng một bước sóng giới hạn nào đó.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận