Bài tập đại cương về polime có đáp án

  • 1976 lượt thi

  • 61 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Polime là

Xem đáp án

Đáp án C

Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên (xem lại lí thuyết đại cương polime)


Câu 2:

Chọn khái niệm đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Khái niệm đúng là: monome là các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime (xem lại lí thuyết đại cương polime)


Câu 3:

Polime nào dưới dây có nguồn gốc thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án B

Polime có nguồn gốc thiên nhiên là tơ tằm (xem lại lí thuyết đại cương polime)


Câu 4:

Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ axetat; tơ olon. Những loại tơ nào là tơ nhân tạo:

Xem đáp án

Đáp án D

- Tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp): tơ visco, tơ axetat (đều có nguồn gốc từ xenlulozo và được con người chế biến)

- Tơ tổng hợp: nilon -6,6, tơ olon, tơ capron

- Tơ thiên nhiên: tơ tằm


Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại polime tự nhiên

Xem đáp án

Đáp án D

Chất thuộc loại polime tự nhiên: tinh bột Amino axit, saccarozo, chất béo là chất tự nhiên nhưng không phải polime


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận