Bài tập phản ứng thủy phân và lên men (phần 2)

  • 738 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thành Quân
21:23 - 02/09/2020

2.6