Bài tập xác định chỉ số axit của chất béo có lời giải

  • 2972 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chỉ số xà phòng hoá của chất béo là

Xem đáp án

Đáp án: A

Chỉ số xà phòng hóa của chất béo là số miligam KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa hoàn toàn lượng este có trong 1 gam chất béo


Câu 2:

Chỉ số axit của chất béo là

Xem đáp án

Đáp án: C

Chỉ số axit của chất béo là số miligam KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do trong 1 gam chất béo


Câu 3:

Chỉ số este là

Xem đáp án

Đáp án: A

Chỉ số xà phòng hóa là số miligam KOH cần để xà phòng hóa hoàn toàn lượng este trong 1 gam chất béo.


Câu 4:

Chỉ số iôt là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Chỉ số Iot là số gam I2 có thể kết hợp với 100 gam chất béo 


Câu 5:

Để trung hoà 4 g chất béo có chỉ số axit là 7. Khối lượng của KOH là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Chỉ số axit = 7

=> Trung hòa 1 gam chất béo cần 7 mg KOH

=> Trung hòa 4 gam chất béo cần 7.4 = 28 mg KOH


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận