Bài toán xác định và nhận biết chất hữu cơ có đáp án (P2)

  • 558 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H4O2. X và Y đều tham gia phản ứng tráng bạc; X, Z có phản ứng cộng hợp Br2; Z tác dụng với NaHCO3. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C

HCOOCH=CH2; OHC-CH2-CHO, CH2=CH-COOH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận