Bài toán xác định và nhận biết chất vô cơ có đáp án (P3)

  • 1689 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để nhận biết anion NO3- có thể dùng kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng vì:

Xem đáp án

Đáp án B

Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí


Câu 3:

Có 3 dung dịch muối chứa các anion sau : Dung dịch (1): CO32-; dung dịch (2): HCO3- ; dung dịch (3): CO32-, HCO3-. Để phân biệt 3 dung dịch trên ta có thể dùng cách nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án C

Cho dung dịch BaCl2 dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc


Câu 4:

Để phân biệt anion CO32- và anion SO32- có thể dùng:

Xem đáp án

Đáp án D

Dung dịch Br2


Câu 5:

Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt, nếu chỉ dùng

Xem đáp án

Đáp án D

Tàn đóm cháy dở và nước vôi trong


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận