Bài toán xác định và nhận biết chất vô cơ có đáp án (P4)

  • 1750 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nhiên liệu hoá thạch bằng cách nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm Biogaz


Câu 4:

Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng trong mục đích hoà bình, đó là:

Xem đáp án

Đáp án D

Năng lượng hạt nhân


Câu 5:

Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?

Xem đáp án

Đáp án C

Seduxen, moocphin


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận