Tính số mắt xích trung bình khi biết M

  • 3628 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Bài thi liên quan:

Điều chế Polime

23 câu hỏi 23 phút

Clo hóa Polime

2 câu hỏi 2 phút

Câu hỏi lý thuyết

61 câu hỏi 61 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận