Câu hỏi lý thuyết

  • 1385 lượt thi

  • 61 câu hỏi

  • 61 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên "chảo chống dính" là polime có tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận