Đề thi thử Vật Lý 2019 cực hay chuẩn cấu trúc của Bộ (Đề số 1)

  • 15628 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

@ Lời giải:

+ Chùm sáng tách thành nhiều chùm sags có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.


Câu 3:

Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng

Xem đáp án

Chọn đáp án D

@ Lời giải:

+ Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

@ Lời giải:

+ Electron có thể chuyển động từ vật này sang vật khác


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận