Đề thi Vật lí 12 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

  • 2887 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Pha của dao động dùng để xác định:

Xem đáp án

Chọn C

Pha của dao động dùng để xác định trạng thái dao động của vật tại thời điểm t bất kỳ


Câu 2:

Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi

Xem đáp án

Chọn A

Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi ngược pha với li độ


Câu 3:

Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình: x = 2cos(4πt+π2) cm. Chu kì dao động của vật là:

Xem đáp án

Chọn D

Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = 2cos(4πt+π2) cm.


Câu 4:

Một vật dao động với phương trình x = 42cos(5πt – 3π4). Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1/10s đến t2 = 6s là:

Xem đáp án

Chọn C

Nhận thấy  (dùng vòng tròn để xác định)

hoặc dùng máy tính bấm 

hoặc  tính được  S = 331,4cm


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng. Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến

Xem đáp án

Chọn A

Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến tần số dao động


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Trịnh Mạnh Đức

Bình luận


Bình luận

Duy Chiến
00:15 - 03/01/2021

đáp án sai phải là 2 căn 10